Reklam
  • Reklam
Kronik Hastalıkların Takibi ve Maliyetlerinin Azaltılması
MESUT SUBAK

MESUT SUBAK

MESUT SUBAK

Kronik Hastalıkların Takibi ve Maliyetlerinin Azaltılması

26 Haziran 2018 - 11:29

Hızla artan yaşlı nüfus ile birlikte yaşa bağlı olarak görülen kronik hastalıklar ile daha sık karşılaşmamıza sebep olmaktadır. Artan kronik hastalıklar hem bireyi hem de devleti maddi-manevi külfet altında bırakmaktadır. Hastalık ile mücadele süresince yapılan tedavi ve bu tedaviye ayrılan iş gücü oldukça önemli boyutlardadır. Sözünü ettiğimiz hastalıklar arasında KOAH, Kalp Yetmezliği, Diyabetes Mellitus, Kronik Böbrek Yetmezliği ve Hipertansiyon en sık görülen hastalıkların başında gelmektedirler.

Bu hastalıkların mevcut ayaktan tedavi masraflarının yanı sıra hastane yatışlarında bu masraflar katlanarak artmaktadır. Örnek verecek olursak ortalama bir KOAH hastasının tedavi maliyeti günlük 400 tl civarındadır. Bu örnekteki hasta herhangi bir istenmeyen durum veya ekstra yandaş hastalığı olmayan bir vakadan örnek alınmıştır ve yandaş hastalık için hesap edilecek tutar ve konsültasyon ücretleri hesaplanırsa devlete mal olan fatura daha da kabaracaktır.  Hâlbuki bu ayaktan tedavi verilebilse sözü edilen miktar hastanın 3 aylık ilaç masraflarını karşılayabilmektedir.

Bu noktada esas görev şüphesiz ki birinci basamak sağlık kuruluşlarınındır. Bu kuruluşların koruyucu sağlık hizmeti kapsamında devreye girmesi ve mevcut kronik hastalıkları olan bireylerin iyilik durumunun devamı için çalışması gerekmektedir. Ülkemizde mevcut koruyucu sağlık sistemi Aile Hekimleri üzerinden devam etmektedir. Halihazırda Aile Hekimliği Uzmanlık dalı olmasına rağmen yeterli düzeyde branş hekimi olmadığı için bu kurum pratisyen hekimler üzerinden yürümektedir.

Aile hekimi sayısı ve hekim başına düşen kişi sayısı hesaplandığında koruyucu sağlık hizmeti sunumunun kalitesi tartışmaya açıktır. Öte yandan koruyucu sağlık hizmeti alamadığı için kronik hastalık tedavisi alan hastalar, evde tedavisi mümkün olmasına rağmen düşük sosyo-kültürel durum nedeni ile kendi hastalığının takibini doğru düzgün yapamayacaktır. Ve bu durum kaçınılmaz olarak iyilik halinin bozulması ve hastane yatışı ile sonlanacaktır. Bu kişilerin tekrarlayan hastane yatışları hastanede oluşabilecek bir komplikasyon riskini ortaya çıkarmaktadır.

Bu kısır döngünün kırılması ve devlete yüklenen maliyetin azaltılması gerekmektedir . Belki de kronik hastalıkların ilgili branş doktorunun belirli hastalarda evde belirli periyotlar ile takip etmesi daha iyi olacaktır. Çünkü kanaatimce özellikle çoğu pratisyen hekimlerden oluşan aile hekimlerinin uzman olmadıkları bu hastalıkların takibinde branş hekimleri kadar başarılı olamayacaktır.  Bu durum da oluşacak maddi külfetin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar